Skip to main content

Ανακύκλωση πλαστικού

Στη Free Recycle αναλαμβάνουμε την περισυλλογή πλαστικών υλικών από βιομηχανίες, οργανισμούς, καθώς και ιδιώτες, τα οποία μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας με σκοπό την ανακύκλωσή τους.

Τη σημερινή εποχή το πλαστικό ως γνωστόν χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές χρήσεις του ως υλικό συσκευασίας, δομική ύλη σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά σκεύη και εξαρτήματα, παιχνίδια κ.α.). Όμως η ιδιαίτερα εκτεταμένη χρήση του, ευνόητο είναι πως θα αποδίδει μεγάλη ποσότητα αποβλήτων από το υλικό αυτό, το οποίο λόγω τη χημικά ανθεκτικής δομικής του κατασκευής, καθίσταται σχεδόν αδιάσπαστο στο περιβάλλον.

H βιομηχανία πλαστικών κατασκευάζει πολλά είδη. Xρησιμοποιεί κυρίως τα εξής παράγωγα: PET (τερεφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίοτ), HDPE (υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο), LDPE (χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) και PP (πολυπροπυλένιο). Η πρώτη ύλη για την παρασκευή του πλαστικού, ως υλικό κατασκευασμένο με βάση τις ανθρακικές ενώσεις είναι άμεσα συνδεδεμένη με το πετρέλαιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως λόγω ακριβώς της χρήσης πετρελαίου και της διαδικασίας παραγωγής του πλαστικού, εξοικονομούνται πολύ σημαντικά ποσά ενέργειας κατά την ανακύκλωση, δηλαδή:

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ
PET 60-88%
ΗDPE 78%
LDPE 80%

Αν θέλουμε να επιχειρήσουμε μια σύγκριση με γνωστά μεγέθη ενέργειας, τότε θα διαπιστώσουμε πως η ανακύκλωση των πλαστικών είναι επιβεβλημένη και μπορεί να δράσει ιδιαίτερα ανακουφιστικά στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ενέργεια Κατά μέσο όρο 70% Λόγω της χρήσης, επεξεργασίας και διάσπασης των υδρογονανθράκων που περιέχει το πετρέλαιο από όπου θα προκύψει το πλαστικό, η ανακύκλωση συμβάλει στην εξοικονόμιση πολύ μεγάλου ποσοστού ενέργειας. Το πετρέλαιο απαιτεί μεγάλα διοχετευόμενα ενεργειακά ποσά για να υποστεί μεταβολή και να μετασχηματιστεί σε μια διαφορετική κατάσταση ύλης.
Ορυκτές πρώτες ύλες: πετρέλαιο 1,8 τόνοι πετρελαίου ανά τόνο ανακυκλωμέ-νου πολυαιθυλενίου Ενδεικτικά αναφέρεται πως η ανακύκλωση ενός πλαστικού μπουκαλιού εξοικονομεί ενέργεια για να ανάψει μια λάμπα ισχύος 60W για 6 ώρες.
Αποσυμφόρηση ΧΥΤΑ 23,08 m3 ανά τόνο ανακυκλωμέ-νου πλαστικού Η συνολική ποσότητα που θα εξοικονομηθεί σε ΧΥΤΑ όταν θα αναπτυχθεί πλήρως το συλλογικό σύστημα διαχείρισης των συσκευασίων θα ανέρχεται στα 787362m3¬ ανά έτος. Αυτό σημαίνει ανακούφιση του περιβάλλοντος και εξοικονόμιση χώρων υγειονομικής ταφής.
Ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται σε σύγκριση με τους σταθμούς ΑΠΕ 242.908,33 ΜW ανά έτος Αναφέρεται προς σύγκριση, πως η ενέργεια που παράγεται από ένα σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσης ισχύος (έως 1 MW) είναι 8030 MW ετησίως.
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) 58.230 τόνοι ισοδύναμου CO2 Ενδεικτικά αναφέρεται πως ένας σταθμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσης ισχύος (έως 1 MW) συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αυτών κατά 8.027,2 τόνους/έτος. Επιπλέον μειώνονται οι εκπομπές των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και SO2.

H ανακύκλωση πλαστικών συνιστά γενικά μια δυσκολή διαδικασία και πολλές φορές οικονομικά ασύμφορη. Aπό περιβαλλοντική άποψη όμως είναι σημαντική γιατί πολλά πλαστικά που περιέχουν χλώριο (π.χ. πολυβινυλοχλωρίδιο) και λοιπές αρωματικές ή πολυκυκλικές οργανικές ενώσεις, όταν καίγονται παράγουν πολύ τοξικές ενώσεις (διοξίνες και φουράνες). Επίσης, τα πιο πολλά πλαστικά λόγω των πολύπλοκης χημικά δομής τους, διασπώνται δύσκολα και απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας για τη διάσπαση των οργανικών τους αλυσίδων.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των πλαστικών υλικών, είναι η σχέση βάρους:όγκου που φτάνει και μέχρι 1:3. Η αλλαγή της συσκευασίας των προϊόντων με την εκτεταμένη χρήση του πλαστικού είχε ως συνέπεια τη δραματική αύξηση της συμμετοχής του στα απορρίμματα, ιδίως τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρθηκε. Δημιουργούνται όμως πολλά προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους. Αυτά οφείλονται στο ότι: (α) υπάρχουν πολλές ποιότητες και τύποι πλαστικών με διαφορετικές φυσικές ιδιότητες και χημική σύσταση, (β) είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρισθούν εύκολα, ακόμα και εάν φαίνονται ίδια (π.χ. πλαστικά μπουκάλια), (γ) υπάρχουν σε αυτά πολλές προσμίξεις.

Αναλυτικά, οι πηγές παραγωγής πλαστικών στα απορρίμματα είναι:

 1. Μεταφορές, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.λπ.
 2. Συσκευασία, όπως μπουκάλια, δοχεία τροφίμων, σακούλες και πλαστικά περιτυλίγματα.
 3. Οικοδομές και κατασκευές όπως σωλήνες, αποχετεύσεις, πατώματα, μονώσεις, πόρτες και παράθυρα.
 4. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όπως καλώδια και συσκευές επικοινωνίας.
 5. Επιπλώσεις όπως έπιπλα, καρπέτα, κουρτίνες, έπιπλα γραφείου και καλύμματα τοίχων.
 6. Καταναλωτικά όπως τσάντες, παιχνίδια, εργαλεία κήπων και εξοπλισμός εργαστηρίων.
 7. Βιομηχανία.
 8. Θερμοκήπια. Αξιοσημείωτο είναι το δίκτυο που έχει αναπτυχθεί με έδρα την Κρήτη για την συλλογή των χρησιμοποιημένων καλυμμάτων των θερμοκηπίων από ΡΕ, τα οποία οδηγούνται στην Κρήτη όπου και ανακυκλώνονται σε ειδικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εκεί.

Στο ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων (Αρβανίτης κ.α., 1995)

Ως παράδειγμα εξοικονόμισης ενέργειας από ένα καθημερινής χρήσης αντικείμενο, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό το άμεσο όφελος της ανακύκλωσης των πλαστικών, αναφέρονται οι πλαστικές σακούλες που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό. Ειδικά για την Ελλάδα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρύτατα – ο σύγχρονος Έλληνας δεν έχει υιοθετήσει ακόμα τις συνήθειες του μέσου Ευρωπαίου, χρησιμοποιώντας τσάντες ή δίχτυα μεταφοράς αγαθών – η ανακύκλωση στις χρησιμοποιημένες πλαστικές σακκούλες μπορεί να προσδώσει πολλά και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπως:

 • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά δύο τρίτα.
 • Μειώση των εκπομπών τοξικών και επικίνδυνων αερίων.
 • Μείωση της χρήσης του νερού σχεδόν κατά 90%.
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 2,5 φορές. 


Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα φωτο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά που έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Αποικοδομούνται σε οποιοδήποτε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο.
 • Μπορούν να έχουν προγραμματισμένη διάρκεια ζωής.
 • Είναι πιο ανθεκτικά, πιο εύχρηστα και φθηνότερα.
 • Είναι λεπτότερα και απαιτείται λιγότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή 
τους.
 • Μπορούν να ανακυκλωθούν και να λιπασματοποιηθούν.
 • Απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να παραχθούν και να μεταφερθούν.
 • Είναι ασφαλή για αποθήκευση τροφίμων. Για το λόγο αυτό συνιστούν ιδανικά υλικά 
συσκευασίας.
 • Θα πρέπει να αναφερθεί πως απαιτουνται τουλάχιστον 20 χρόνια για την αποσύνθεση μιας πλαστικής σακούλας. Εκατομμύρια πουλιά και ψάρια πεθαίνουν εξαιτίας των πλαστικών που καταλήγουν στη θάλασσα.
 • Υπό προϋποθέσεις (ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις) το πλαστικό που αποσυντίθεται στο χώμα μπορεί μέσω του νερού που ποτίζει τις καλλιέργειες να διεισδύσει στη διατροφική αλυσίδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφερόμαστε στις πολυκυκλικές οργανικές ενώσεις (φαινόλες κ.α.) που σε αυξημένες συγκεντρώσεις μπορούν να επιδράσουν τοξικά στον ανθρώπινο οργανισμό.

Παραλαμβάνουμε από τις εγκαταστάσεις σας απόβλητα που προέρχονται από τη μορφοποίηση και τη φυσική επιφανειακή επεξεργασία πλαστικών, πλαστικές συσκευασίες κάθε είδους, καθώς και είδη από καουτσούκ.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες


210 80 64 402