Skip to main content

Ανακύκλωση μετάλλων

Η Free Recycle, παρέχοντας υπηρεσίες μεταφοράς υλικών για ανακύκλωση, διευκολύνει ιδιώτες καθώς και βιομηχανίες που διαθέτουν άχρηστο απόθεμα μετάλλων να το προσφέρουν άμεσα για ανακύκλωση συμβάλλοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με την ανακύκλωση των μετάλλων προστατεύονται επαρκώς οι φυσικοί πόροι του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον από τη διάνοιξη και τη λειτουργία μεταλλείων για την εξόρυξή τους. Επίσης εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας από τη λειτουργία των ορυχείων και μεταλλείων αυτών, ενώ το περιβάλλον προστατεύεται εις διπλούν, αφού πέρα από την αποφυγή διάνοιξης μεταλλείων που αναφέρθηκε προηγουμένως, επιπλέον δεν απορρίπτονται οι άδειες μεταλλικές συσκευασίες στους αστικούς δρόμους ή στους κάδους, ανακουφίζονταν τους ΧΥΤΑ και τις χωματερές.

Επίσης με την ανακύκλωση των μετάλλων προστατεύονται τα αποθέματα του πλανήτη και δεν διαταρράσεται η γεωπεριβαλλοντική ισορροπία. Οι ποσότητες μετάλλων που εξοικονομούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιο σημαντικούς σκοπούς και όχι στη δημιουργία εφήμερων καταναλωτικών προϊόντων. Επίσης από την εξοικονόμιση ποσοτήτων μετάλλων για την δημιουργία νέων καταναλωτικών προϊόντων, προστατεύεται η ατμόσφαιρα από την εκπομπή αερίων μέσω των εργοστασίων και των χυτηρίων που θα λειτουργούσαν για τη δημιουργία νέων συσκευασιών.

Τα κυριότερα μέταλλα που εξοικονομούνται είναι το αλουμίνιο και τα σιδηρούχα. Επίσης εξοικονομούνται σε μικρότερες ποσότητες ο χαλκός, ο μπρούντζος, ο ορείχαλκος, ο χάλυβας, και ο κασσίτερος.

Το αλουμίνιο είναι ίσως η σημαντικότερη περίπτωση ανακύκλωσης μετάλλου. Tο σημαντικό κέρδος από την ανακύκλωσή του δεν είναι στην πρώτη ύλη (αφού το αλουμίνιο προέρχεται από το βωξίτη και κατά συνέπεια το αργίλιο, το οποίο αφθονεί στο στερεό φλοιό της γης) αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενδεικτικά είναι τα μεγέθη που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ενέργεια 49000KWh - Eξοικονόμιση κατά 95% 1 τόνος από ανακυκλωμένο αλουμίνιο που παράγεται από βωξίτη, απαιτεί 51000KWh. Αντίστοιχα ένας τόνος από ανακυκλωμένο αλουμίνιο απαιτεί μόνο 2000KWh.
Βωξίτης 4 τόνοι Από 1 τόνο ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
Σόδα 500 κιλά Από 1 τόνο ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
Πετρέλαιο καύσης 700 κιλά Από 1 τόνο ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
Φθοριούχο αλουμίνιο 35 κιλά Από 1 τόνο ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
Από 1 κουτί αλουμίνιο
  • Παίζει το ραδιόφωνο για 4 ώρες.
  • Παίζει μια τηλεόραση για 3 ώρες.
  • Ανάβει μια λάμπα 60W για 5 ώρες.
  • Λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες.
Καθημερινά οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου.
Σε ένα χρόνο εξοικονομούνται: 17.142 τόνοι αλουμίνιο ή 68.600 τόνοι βωξίτη ή 257.142.000 KWh ενέργειας. Από 1.000.000.000 κουτιά στην Ελλάδα. Μεταλλικά υλικά συσκευασίας από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο (όπως κουτάκια από αναψυκτικά, μπίρες, γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, πώματα, τσέρκια, εύκαμπτες μεταλλικές συσκευασίες κλπ.)
Συνολική ενέργεια που εξοικονομείται 1.441.866GJ (400.523,89 MWh) Σε ετήσια βάση
Ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται σε σύγκριση με τους σταθμούς ΑΠΕ 392.493ΜW ανά έτος Αναφέρεται προς σύγκριση, πως η ενέργεια που παράγεται από ένα σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσης ισχύος (έως 1 MW) είναι 8.030 MW ετησίως.
Δηλαδή η ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση είναι 49 φορές μεγαλύτερη από ότι εκείνη που παράγεται από ένα σταθμό ΑΠΕ βιομάζας!
ΧΥΤΑ 63.538 m3 Σε ετήσια βάση
Αέρια φαινομένου θερμοκηπίου Διοξείδιο του άνθρακα: 59.778
Μεθάνιο: 8.119 (σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα)
Σε ετήσια βάση

Αν τα κουτιά αλουμινίου καταλήξουν στα σκουπίδια μοιραία αυξάνεται ο όγκος των σκουπιδιών, ενώ πέρα από τη σπατάλη φυσικών πόρων και ενέργειας, εντείνεται και το φαινόμενο του θερμοκηπίου από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την παρασκευή νέων προϊόντων.

Η ανακύκλωση του αλουμινίου αφορά κυρίως τα κουτιά των αναψυκτικών και μπύρας, ενώ ορισμένα άλλα είδη που περιέχουν αλουμίνιο και που θα μπορούσαν να ανακυκλωθούν είναι υδρορροές, πλαίσια παραθύρων, έπιπλα κήπων και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Η μεταφορά των ανακυκλωμένων αλουμινένιων κουτιών στη βιομηχανία μπορεί να γίνει χύμα, σε δεματοποιημένη, ή σε συμπιεσμένη μορφή. Κατά την ανακύκλωσή τους, τα κουτιά αλουμινίου πρέπει να διαχωρίζονται από τα σιδηρούχα και τα διμεταλλικά (μαγνητικός διαχωρισμός). Το μεγάλο πλεονέκτημα της ανακύκλωσης αλουμινίου, είναι πως τα κουτιά του μπορούν να ανακυκλωθούν άπειρες φορές.

Στη βιομηχανία, τα κουτιά εισάγονται σε φούρνο για αποβερνίκωση, αποσμάλτωση και απομάκρυνση χρωματικών επιγραφών. Το καθαρό αλουμίνιο εισάγεται σε φούρνο για τήξη και διαμόρφωση σε ράβδους, που όταν ψυχθούν αποτελούν τα φύλλα ή ρολά που θα διαμορφώσουν τελικά τα νέα κουτιά.

Το ακόλουθο σχήμα, καταδεικνύει τη διαδικασία διαλογής των μετάλλων, με ιδιαίτερα εμφανή τοη διαδρομή ανακύλωσης που πρέπει να ακαολουθείται για το αλουμίνιο:


∆υνατότητες διαχείρισης μη σιδηρούχων μετάλλων (Αρβανίτης κ.ά., 1995)

Εκτός από το αλουμίνιο, πολύ σημαντική είναι και η ανακύκλωση των μεταλλικών συσκευασιών από σιδηρούχα μέταλλα. Τα σιδερένια κουτιά αποτελούνται από χάλυβα με λεπτή εσωτερική επικάλυψη κασσιτέρου για να αποφεύγεται το σκούριασμά τους και για να προστατεύεται το περιεχόμενο του κουτιού. Η επικάλυψη του κουτιού μπορεί να είναι και από χρώμιο. Ο κασσίτερος είναι υλικό μεγάλης αξίας, πολλαπλάσιας αυτής του χάλυβα, και αντιπροσωπεύει το 0,5-1% του συνολικού βάρους του κουτιού. Ως αποκασσιτεροποίηση ορίζεται η διαδικασία ανάκτησης του κασσιτέρου από τα κουτιά. Προηγουμένως, τα κουτιά ισοπεδώνονται ή θραύονται και μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Η διαλογή και ανακύκλωση των σιδερένιων κουτιών μπορεί να αρχίσει να γίνεται απευθείας από το σπίτι. Στη συνέχεια συγκεντρώνονται, τοποθετούνται σε κοντέινερς και από εκεί μεταφέρονται στο κέντρο ανακύκλωσης, όπου με τη χρήση μαγνητικού διαχωριστή επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των αλουμινένιων από τα σιδερένια κουτιά, τα οποία αφού θραυτούν και δεματοποιηθούν μεταφέρονται στην αντίστοιχη βιομηχανία.

Τα κουτιά μπύρας είναι διμεταλλικά, καθώς επίσης και εκείνα των αναψυκτικών που αποτελούνται από χάλυβα και έχουν αλουμινένιο καπάκι. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι και μετά τον ειδικό τεμαχισμό παραμένουν προσμίξεις αλουμινίου στο χάλυβα. Τα ανακυκλωμένα κουτιά οδηγούνται στις εγκαταστάσεις ή σε κλιβάνους ανοιχτής πυράς.

Τα επιθυμητά υλικά για ανακύκλωση δε μεταφέρονται απευθείας σε εγκαταστάσεις λόγω των προσμίξεων, που όμως αν βρίσκονται σε ποσοστό μικρότερο του 5% της πρώτης ύλης δεν αποτελούν πρόβλημα. Οι ενδεχόμενες προσμίξεις που υπάρχουν δημιουργούν προβλήματα στην αποκασσιτεροποίηση.


∆υνατότητες διαχείρισης μη σιδηρούχων μετάλλων (Αρβανίτης κ.ά., 1995)

Οι περισσότερες σιδηρούχες μεταλλικές συσκευασίες είναι κατασκευασμένες από λευκοσίδηρο. Ο λευκοσίδηρος είναι επικασσιτερωμένος χάλυβας. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται κάποια ενδεικτικά μεγέθη από την ανακύκλωση του υλικού αυτού:

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΜΕΓΕΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ρύπανση ατμόσφαιρας Κατά 85% Σε ετήσια βάση
Μόλυνση υδάτων Κατά 76% Σε ετήσια βάση
Χρήση υδάτων Κατά 40% Σε ετήσια βάση
Ενέργεια 246.132GJ (68.370ΜWh) Σε ετήσια βάση
Ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται σε σύγκριση με τους σταθμούς ΑΠΕ 60.340ΜW ανά έτος Αναφέρεται προς σύγκριση, πως η ενέργεια που παράγεται από ένα σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσης ισχύος (έως 1 MW) είναι 8.030 MW ετησίως.
Δηλαδή η ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση είναι 7,5 φορές μεγαλύτερη από ότι εκείνη που παράγεται από ένα σταθμό ΑΠΕ βιομάζας!
Αέρια φαινομένου θερμοκηπίου Διοξείδιο του άνθρακα: 24891
Μεθάνιο: 7289 (σε τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα).
 

Ερχόμαστε στο χώρο ή τις εγκαταστάσεις σας με ένα τηλεφώνημα και παραλαμβάνουμε δωρεάν:

  • μεταλλικές συσκευασίες
  • σιδηρούχα και μη σιδηρούχα απόβλητα
  • απόβλητα από τη μορφοποίηση και τη φυσική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων
  • όλα τα μέταλλα και τα κράματα τους (χαλκός μπρούντζος, ορείχαλκος, αλουμίνιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος, σίδηρος, χάλυβας, κασσίτερος, ανάμεικτα μέταλλα)

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες


210 80 64 402