Skip to main content

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Η Free Recycle περισυλλέγει από το χώρο σας τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε πια και τις μεταφέρει σε αρμόδιους φορείς για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των χρήσιμων μερών τους. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών, συνιστά ένα μείζον θέμα στη διαδικασία της ανακύκλωσης, δεδομένου πως είναι οι πιο συχνά απορριπτόμενες συσκευές του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει ο σύγχρονος άνθρωπος στο σπίτι του. Επίσης ένα επιπλέον ζήτημα στην ανακύκλωση συνιστά ο όγκος των συσκευών αυτών (κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, καταψύκτες, φούρνοι μικροκυμάτων, κλιματιστικά, συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές θερμάστρες, συσκευές ψύξης και θέρμανσης κ.α.). Συγκεκριμένα για την Ελλάδα έχει διαπιστωθεί πως πωλούνται πάνω από ένα εκατομμύριο μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές κάθε χρόνο. Η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους είτε δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, είτε σε χωματερές συμβάλλει στην απευθείας περιβαλλοντική επιβάρυνση με τα επικίνδυνα χημικά στοιχεία και ενώσεις που περιέχουν, σε συνδυασμό με την έμεσση περιβαλλοντική υποβάθμιση που αφορά το αισθητικό κομμάτι. Γιατί είναι σίγουρα άσχημο,να βλέπει κανείς πεταμένα ψυγεία, κουζίνες ή πλυντήρια στο φυσικό περιβάλλον ή ακόμα και σε αστικό δρόμο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων.

Ανακύκλωση ψυγείουΌμως οι συσκευές αυτές, μεγάλες ή και μικρότερες (πιστολάκια, αποχυμωτές, μηχανές παρασκευής φραπέ, μίξερ, συμβατικοί λαμπτήρες, ηλεκτρικές σκούπες κ.α.) μπορούν με την κατάλληλη διαχείριση να αξιοποιηθούν, αφού διαθέτουν χρήσιμα εξαρτήματα που μπορούν να προστεθούν σε καινούργιες αντίστοιχες. Επίσης διαθέτουν μέταλλα και ορυκτές πρώτες ύλες που μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία να επαναχρησιμοποιηθούν.

Γενικά η ορθή λειτουργία του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος και μπορεί να ανακυκλωθεί.

Οι ηλεκτρικές συσκευές που λόγω βλάβης ή παλαιότητας δεν μπορούν να λειτουργήσουν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη απορρίμματα, επειδή στα επιμέρους τμήματά τους περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρο, βρωμιούχες επικίνδυνες ενώσεις και πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες. Τα μέταλλα αυτά αν απελευθερωθούν στο περιβάλλον και εισδύσουν στο νερό μπορούν να καταστούν πολύ επικίνδυνα και να διαταράξουν τη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού ακόμα και σε μικρές ποσότητες. Επίσης περιέχονται οργανικές "αρωματικές" ενώσεις (σε πυκνωτές και σε άλλα μέρη). Όπως και στις ηλεκτρονικές συσκευές οι ενώσεις αυτές αν απελευθερωθούν στο νερό ή στον αέρα, θεωρούνται εξαιρετικά καρκινογόνες.

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα επικίνδυνα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις που θα επιβάρυναν το περιβάλλον, εφόσον οι απορριπτόμενες συσκευές δεν ανακυκλώνονταν:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΧΗΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ / ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
Μόλυβδος Pb Δεν διασπάται. Αντιδρά με άλλα στοιχεία και σχηματίζει ενώσεις. Στη μορφή αυτή είναι λιγότερο επικίνδυνο. Ως ανεξάρτητο χημικό στοιχείο παραμένει ανάλογα με το περιβάλλον που θα απελευθερωθεί και το κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει. Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, φρυγανιέρες, φριτέζες, μονάδες εκτύπωσης, ηλεκτρικά σίδερα, ενισχυτές ήχου, εξοπλισμός τόρνευσης, ιατρικές συσκευές, κ.α.
Κάδμιο Cd 453 μέρες Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, μονάδες εκτύπωσης, ενισχυτές ήχου, εξοπλισμός τόρνευσης, ιατρικές συσκευές, ανιχνευτές καπνού, μπαταρίες των ηλεκτρικών συσκευών κ.α.
Υδράργυρος Ηg Δεν διασπάται. Αντιδρά με άλλα στοιχεία και σχηματίζει ενώσεις. Στην υγρή του μορφή είναι άμεσα δηλητητιώδης. Συναντάται συχνά σε παλιές ηλεκτρονικές συσκευές. Σε στερεά μορφή αν εισπευστεί μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο σε μεγάλες ποσότητες. Παραμένει ανάλογα με το περιβάλλον που θα απελευθερωθεί και το κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει.
  • Σε μπαταρίες ηλεκτρικών συσκευών.
  • Σε λαμπτήρες.
  • Σε λυχνίες ηλεκτρονικών συσκευών.
  • Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, μονάδες εκτύπωσης, ιατρικές συσκευές, κ.α.
Αέριοι υδρογονάνθρακες ΗCFC, CFC, HFC Διασπώνται δύσκολα στον αέρα και θεωρούνται καρκονογόνοι για τον άνθρωπο. Φτάνουν ως τη στρατόσφαιρα και προσβάλουν τη στοιβάδα του όζοντος.
  • Στο ψυκτικό κύκλωμα παλαιού τύπου ψυγείων.
  • Στο μονωτικό υλικό των τοιχωμάτων παλαιών ψυγείων (στην πολυουρεθάνη ως συνθετικοί υδρογονάνθρακες).
 
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια PCB Διασπώνται στον αέρα σε απλούστερους υδρογονάνθρακες που είναι επικίνδυνοι για την υγεία. Έκθεση του ανθρώπου σε ατμούς από πολυχλωριωμένα διφαινύλια, επιδρούν δυσμενώς στο ήπαρ. Προκαλούν καρκίνο σε διάφορα μέρη του σώματος. Μπορούν να εισδύσουν στα τρόφιμα ως αρωματικοί υδρογονάνθρακες. Το 96% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει εκτεθεί σε αυτά μέσω μολυσμένων τροφίμων, μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος που τους περιείχαν στο παρελθόν κ.α. Σε πυκνωτές μεγάλων οικιακών συσκευών (πλυντήρια ρούχων, ψυγεία κ.α.).
Βρώμιο Βr Οι οργανοβρωμιούχες ενώσεις παραμένουν στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και φτάνουν ως τη στρατόσφαιρα όπου καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος. Πιθανή ύπαρξη βρωμιούχων επιβραδυντών στα πλαστικά μέρη των ηλέκτρικών συσκευών.

Επικοινωνήστε μαζί μας
για περισσότερες πληροφορίες


210 80 64 402